tobikuchi Firemans tool
Firemans tool
725.00
FA-2928_01.jpg
Keyaki Jizai
875.00
FA-Kashigata_01.jpg
Kashigata
0.00
FA-Kasuribako_01.jpg
Kasuribako
0.00
FA-Fuku_01.jpg
Fukusuke
0.00
FA-Sorabon_01.jpg
Soroban - Abacus
0.00
FA-Daifukucho_01.jpg
Daifuckucho
0.00
FA-0073_01_Japanese-Tool-Carpenter's-Inkline.jpg
Ink Line
400.00
FA-0074_01_Japanese-Tool-Carpenter's-Inkline.jpg
Kuri Wood Ink Line
500.00
FA-0817_01_Japanese-Shop-Sign-Kanban.jpg
Keyaki Wood Shop Sign
925.00
FA-0822_00_Japanese-Shop-Sign-Kanban.jpg
Shop Sign
950.00
FA-0845_01_Japanese-Clay-Roof-Tile-Onigawara.jpg
Clay Roof Tile
350.00
FA-1219_00_Japanese-Shop-Sign-Kanban.jpg
Lacquered Keyaki Writing Box
750.00
FA-1239_01_Japanese-Shop-Sign-Kanban.jpg
Lacquered Shop Sign for Beauty Products
465.00
FA-1254_01_Japanese-Shop-Sign-Kanban.jpg
Lacquered Wood Shop Sign
450.00
FA-1287_02_Japanese-Name-Board.jpg
Name Board for Sumo matches
225.00
FA-2332_00_Japanese-Shop-Sign-Kanban.jpg
Shop Sign
750.00
FA-1041_00_Japanese-Tool-Yokogi.jpg
Pot Hanger
425.00
FA-2336_01_Japanese-Shop-Sign-Kanban.jpg
Shop Sign
650.00
FA-2337_00_Japanese-Shop-Sign-Kanban.jpg
Shop Sign
850.00
FA-2376_01_Japanese-Votive-Painting-Ema.jpg
Votive Painting
225.00
FA-2379_01_Japanese-Votive-Painting-Ema.jpg
Votive Painting
150.00
FA-2380_01_Japanese-Votive-Painting-Ema.jpg
Votive Painting
275.00
FA-2382_01_Japanese-Votive-Painting-Ema.jpg
Votive Painting
95.00
FA-2389_01_Japanese-Tool-Carpenter's-Inkline.jpg
Ink Line
285.00
Cast Iron Pot
Cast Iron Pot for Tea Ceremony
950.00
Hand Blown Glass Fishing Floats
Hand blown Glass Fishing Floats
9.00
FA-2312_01-2-2.jpg
Meiji Era Tobacco Ban from Takayama
425.00
FA-2518_01-2-2 - Copy.jpg
Daikoku and Ebisu
625.00
FA-K0033_02_Japanese-Candy-Mold-Kashigata-2-2.jpg
Kashigata
45.00
I-1318_01_tetsubin.jpg
Tetsubin
550.00
FA-2295_01.jpg
Kanban
250.00
FA-2317_01-2-2.jpg
Daikoku and Ebisu in Rice Measure
530.00
FA-2613_01.jpg
Kanban for Medicine
700.00
FA-2409_01.jpg
Kanban for Medicine
875.00
FA-2568_01.jpg
19th Century Lantern
900.00
FA-2570_01.jpg
Small 19th Century Lantern
560.00
I-1308_04.JPG
Large Tetsubin with Crane and Pine Design
875.00
FA-2575_01.jpg
Maru Andon
985.00
FA-2581_01.jpg
Maru Andon
975.00
FA-2587_01.jpg
Kaku Andon
975.00
FA-2699_01.jpg
Beautiful Antique Wall Clock
525.00
FA-2612_01.jpg
Taisho Period Hand Carved Shop Sign for Notebooks
700.00
FA-2563_01.JPG
Meiji Era Shop Sign for Women's Medicine
700.00
Faceted Kama
Faceted Kama
525.00
I-1577_01.jpg
Kama
375.00
FA-2927_01.jpg
Keyaki Jizai
685.00
N-0075_01.jpg
Tabako-ire
675.00
FA-2950_01.jpg
Jizai Keyaki
1,500.00
FA-3102_01.jpg
Kamidana Shrine
325.00
I-1271_01.jpg
Tetsubin
825.00
FA-3107_01.jpg
Hotei
95.00
FA-2917_01.jpg
Iron Lantern Floral
250.00
N-0110_01.jpg
Tabako-ire
625.00
FA-2569_01.jpg
Pyramid Andon
560.00
FA-3016_01.jpg
Andon
225.00
FA-2503_01.jpg
Andon
900.00
FA-2910_01.jpg
Andon Tall Square
750.00
T-2614_01.jpg
Usu
350.00
FA-2827-fukusuke-doll-bed_01.jpg
Fukusuke
135.00
FA-Rice container_02.jpg
Lacquered Rice Container
325.00
I-TL4_01.jpg
Bronze Temple Lantern
95.00
I-TL3_01.jpg
Bronze Temple Lantern
95.00
I-TL1_01.jpg
Bronze Temple Lantern
95.00
I-TL2_01.jpg
Bronze Temple Lantern
95.00
FA-3058_01.JPG
Fukusuke
975.00
FA-3059_01.JPG
Fukusuke
975.00
I-1579_01.JPG
Tetsubin
975.00
I-1580_01.JPG
Tetsubin
650.00
I-1581_01.jpg
Tetsubin with Pine
725.00
I-1582_01.jpg
Tetsubin Choshi Sake Ewer
675.00
FA-WoodCombs_01.jpg
Wood Combs
0.00
FA-LacRedComb_01.jpg
Lacquered Wood Comb and pin
125.00
FA-LacYellowComb_01.jpg
Lacquered Comb and Pin
125.00
FA-LacComb_01.jpg
Lacquered Wood Comb
95.00
TJ-T7_01.jpg
Tessen War Fan
425.00
TJ-T2_01.jpg
Tessen War Fan
275.00
TJ-J03_01.jpg
Jutte
975.00
TJ-J36_01.jpg
Jutte
325.00
TJ-J28_01.jpg
Jutte
525.00
TJ-J30_01.jpg
Jutte
0.00
TJ-J18_01.jpg
Jutte
375.00
TJ-J06_01.jpg
Jutte
475.00
TJ-J21_01.jpg
Jutte
395.00
TJ-J11_01.jpg
Jutte
375.00
TJ-J38_01.jpg
Jutte
350.00
TJ-J44_01.jpg
Jutte
325.00
TJ-J7_01.jpg
Jutte
325.00
TJ-J41_01.jpg
Jutte
425.00
TJ-J05_01.jpg
Jutte
425.00
TJ-J2_01.JPG
Jutte
295.00
TJ-J13_01.jpg
Jutte
325.00
TJ-J04_01.jpg
Jutte
375.00
TJ-J15_01.jpg
Jutte
425.00
TJ-J16_01.jpg
Jutte
295.00
TJ-J20_01.jpg
Jutte
425.00
TJ-J17_01.jpg
Jutte
295.00
TJ-J10_01.jpg
Jutte
450.00
TJ-J32_01.jpg
Jutte
295.00
TJ-J40_01.jpg
Jutte
425.00
TJ-J26_01.jpg
Jutte
475.00
TJ-J9_01.jpg
Jutte
0.00
TJ-J12_01.jpg
Jutte
350.00
TJ-J33_01.jpg
Jutte
350.00
TJ-J42_01.jpg
Jutte
350.00
TJ-J46_01.jpg
Jutte
325.00
TJ-J45_01.jpg
Jutte
295.00
TJ-J43_01.jpg
Jutte
425.00
TJ-J35_01.jpg
Jutte
325.00
fa-2487-candle-sticks_01.jpg
Candle Sticks
225.00
fa-2851-candle-sticks_01.jpg
Wood Candle Sticks
125.00
fa-2861-candle-sticks_01.jpg
Wood Candle Stick
150.00
fa-2964-candle-sticks_01.jpg
Candle Stick
225.00
fa-3021-candle-sticks_01.jpg
Candle Stick
175.00
fa-2590-shrine-daikoku_01.jpg
Shrine with Daikoku
475.00
FA-2987_01.jpg
Temple Kumo
295.00
FA-2996_01.jpg
Kura Window Eve Supports
625.00
FA-3060_01_wood_carving.jpg
Kura Window Support
295.00
fa-daikoku-1_01.jpg
3 pc Daikoku
145.00
FA-daikoku-ebisu-wood-1_02.jpg
Wood Daikoku and Ebisu
525.00
FA-daikoku-ebisu-wood-2_01.jpg
Wood Daikoku and Ebisu
350.00
FA-daikoku-ebisu-wood-3_01.jpg
Wood Daikoku and Ebisu
125.00
fa-ebisu-1_01.jpg
Wood Ebisu
125.00
FA-large-hiage_01.JPG
Large Kataguchi
625.00
FA-small-hiage_01.JPG
Small Kataguchi
425.00
I-1202_01_tetsubin_teapot.jpg
Copper Tea Water Pot
325.00
I-1275-tetsubin-ironpot_01.jpg
Kama
425.00
I-1276-tetsubin-ironpot_01.jpg
Kama
425.00
I-1564-iron_01.jpg
Chooshi set
425.00
nm-makie-kiri-hibachi_01.jpg
Maki-e Kiri Hibachi
550.00
nm-old-shrine-ball_01.jpg
Old Shrine Bell
135.00
NM-old-stone-frog_01.jpg
Old Stone Frog
875.00
FA-2876_01.jpg
Kanban Drangon Holly Hock
525.00
NM-crane-1_01.jpg
Bronze Cranes
650.00
I-NM-yakan-1_01.jpg
Yakan
85.00
I-NM-yakan-2_01.jpg
Yakan
85.00
N-TJN1_01.jpg
Inro
0.00
FA-2303_02-2-2.jpg
Daikoku
450.00
FA-3017-Daruma_01.jpg
Large Daruma Mold Head
900.00
FA-3106_01.jpg
Daruma Mold Head
525.00
FA-3019-Daruma-_01.jpg
Small Daruma Mold Head
150.00
FA-Daruma-1-475_01.jpg
Medium Daruma Mold Head
475.00
FA-Daruma-2-475_01.jpg
Medium Daruma Mold Head
475.00
FA-Daruma-125_01.jpg
Small Daruma Mold Head
125.00
FA-Daruma-150_01.jpg
Small Daruma Mold Head
150.00
FA-Daruma-Mini-125_01.jpg
Mini Daruma Mold Head
125.00
FA-Daruma-175_01.jpg
Small Daruma Mold Head
175.00
FA-Daruma-225_01.jpg
Small Daruma Mold Head
225.00
FA-Daruma-250_01.jpg
Medium Daruma Mold Head
250.00
FA-Daruma-350_01.jpg
Medium Daruma Mold Head
350.00
FA-Daruma-Dark-175_01.jpg
Small Daruma Mold Head
175.00
FA-Daruma-Dark-225_01.jpg
Small Daruma Mold Head
225.00
FA-Arm-Rest-125_01.jpg
Arm Rest
125.00
FA-Bizen-God-Fukurokuju-895_01.jpg
Bizen Fukurokuju
895.00
FA-NM-1002-God-Hotei-875_01.jpg
Hotei
875.00
FA-fukusuke-doll-small-white-125_01.jpg
Fukusuke
125.00
FA-maneki-neko-cat-large-125_01.jpg
Meniki Neko Large
125.00
FA-maneki-neko-cat-small-75_01.jpg
Meniki Neko Small
75.00
FA-fukusuke-doll-large-gold-225_01.jpg
Large Gold Fukusuke
225.00
FA-fukusuke-doll-small-225_01.jpg
Fukusuke
225.00
FA-2824-fukusuke-doll-bed_01.jpg
Fukusuke
125.00
FA-fukusuke-doll-large-225_01.jpg
Fukusuke
225.00
FA-fukusuke-doll-large-250_01.jpg
Fukusuke
250.00
FA-fukusuke-doll-large-325_01.jpg
Fukusuke
325.00
FA-fukusuke-doll-medium-150-1_01.jpg
Fukusuke
150.00
FA-fukusuke-doll-medium-150-2_01.jpg
Fukusuke
150.00
FA-fukusuke-doll-medium-225-1_01.jpg
Fukusuke
225.00
FA-fukusuke-doll-medium-225-2_01.jpg
Fukusuke
225.00
FA-fukusuke-doll-medium-275_01.jpg
Fukusuke
275.00
FA-fukusuke-doll-medium-350_01.jpg
Fukusuke
350.00
FA-fukusuke-doll-medium-bed-225_01.jpg
Fukusuke
225.00
FA-fukusuke-doll-small-95_01.jpg
Fukusuke
95.00
FA-fukusuke-doll-small-150_01.jpg
Fukusuke
150.00
FA-fukusuke-doll-small-bed-125-1_01.jpg
Fukusuke
125.00
FA-fukusuke-doll-small-bed-125-2_01.jpg
Fukusuke
125.00
FA-kotatsu_01.jpg
Kotatsu
0.00
FA-0062_00_Japanese-Tool-Saw-Nokogiri.jpg
Rip Saw
375.00
FA-2818_01.jpg
Rip Saw
395.00
FA-mb01_01.jpg
Long Rip Saw
350.00
FA-MB02_01.jpg
Rip Saw
325.00
FA-MB03_01.jpg
Rip Saw
425.00
FA-0087_01.JPG
Ink Line
400.00
FA-1261_01.jpg
Ink Line
350.00
FA-2178_01.jpg
Ink Line
275.00
FA-2357_01.jpg
Ink Line
450.00
FA-2372_01.jpg
Ink Line
400.00
FA-2385_01.JPG
Ink Line
375.00
fa-st01_01.jpg
Ink Line
150.00
FA-st02_01.jpg
Ink Line
225.00
FA-ST03_01.jpg
Ink Line
95.00
FA-ST05_01.jpg
Ink Line
275.00
FA-ST06_01.jpg
Ink Line
325.00
FA-ST07_01.jpg
Ink Line
95.00
FA-ST08_01.jpg
Ink Line
225.00
FA-ST09_01.jpg
Ink Line
295.00
FA-ST10_01.jpg
Ink Line
175.00
FA-st11_01.jpg
Ink Line
125.00
FA-st12_01.jpg
Ink Line
250.00
Fa-sake-holder-125_01.jpg
Sake Holder
125.00